به گزارش مهر، با رایزنی‌های صورت گرفته میان ایران و فرانسه، قرار است هواپیمای ایرفرانسی كه در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را از پاریس به تهران آورد، به عنوان نمادی از آن روزهای باشكوه خریداری شود. 
عمر پروازی این هواپیما به پایان رسیده است. 

گفتنی است، این هواپیما از سوی دولت فرانسه به عنوان یك اقدام نمادین درباره سفر امام از پاریس به تهران، به صورت هبه به ایران داده شده است. اما پس از سخنان شیراك درباره مسائل هسته‌ای، این انتقال هم‌اكنون با تأخیر مواجه شده و تا تاریخ 12 بهمن‌ماه به ایران انتقال نمی‌یابد.